Oxenstierna, Johan: Tankar i urval. Öfversatta och utgifna af F. U. Wrangel.