Palm, Josef: Förteckning öfver Oljefärgs-taflor, Aquareller, Lavier och Handteckningar, Koppar-Stick, Arbeten i gips och lera, m.m., Miniatür-målning[ar] jemte Plansch-Verk, tillhörige J. Palm.