Pontin, Magnus af: Anteckningar öfver natur, konst och wetenskap, på en resa genom Berlin och Harz till naturforskande sällskapets möte i Hamburg, år 1830, samt återresa genom Köpenhamn.