Rådström, Karl Johan (red.): All världens berättare. Julnummer 1946-1951.