(Saint-John Perse) - Janzon, Åke: Maskinskrivet ’manuskript’ till Janzons recension av Saint-John Perses’ Chronique i översättning av Dag Hammarskjöld.