(Sergel, Johan Tobias) (1740-1814) - Georg Göthe: Johan Tobias Sergel. Hans lefnad och verksamhet.