Sjöberg, Birger: Fridas bok. Småstadsvisor om Frida och naturen om döden och universum. Ord och toner. [Samt:] Musik till Fridas bok.