Snoilsky, Carl: Sonetter. […] Andra upplagan. [Omslagstext:] Med författarens porträtt. Originalradering af And. L. Zorn.