Snoilsky, Carl: Svenska historiska planscher. Beskrifning. [1, 1499-1634.]