(Söderberg, Hjalmar / Bergman, Bo) - Hedlund, Bertil Bull (1893-1950): Till Martin Bircks skugga.