Söderberg, Lasse | Ragnar von Holten (illustr.): Anteckningar till ett eko. Till Paul Andersson.