Spegel, Haqvin: Rudera Gothlandica. [...] Gothlandz godheet, eller kort beskrifning om then øøn samt desz inbyggiare och lägenheet. Sammandragen utaf then ringa men ljkwäl sanferdiga underrättelsen, som ännu ther om lembnad är anno 1683 af Haqv. Spegel, Gotlandiae superintend:tus.