Stråle, Gustaf Holdo: Alingsås manufakturverk. Ett bidrag till den svenska industriens historia under frihetstiden.