Stråle, Gustaf Holdo: Mariebergs historia och tillverkningar 1758-1788.