(Surville) - Forster, Johann Georg Adam: Franska capitainens och riddarens Jean François de Survilles upptäckts-resa i Söderhafvet. […] Öfversättning.