Svensson, Roland: I Roland Svenssons övärld. Ett urval ur hundra dagböcker 1946-1960.