Svensson, Roland: Skärgårdsliv i gången tid. En skildring av arbete och lek i Stockholms skärgård i ord och bild av Roland Svensson.