Theokritos: Theokritos’ Idyller. Översatta av Erland Lagerlöf. Med raderingar av Jurgen Wrangel.