Wallmark, Per Adam: Några underrättelser om Upsala, Gamla Upsala, Mora stenar, Skokloster, Sigtuna och Rosersberg. I bref till **.