Wasenius, Petrus H.: Norrländska boskaps skötseln, med några små anmärkningar uti korthet sammanfattad och beskrefwen.