Wieselgren, P. (utg.): DelaGardiska Archivet, eller Handlingar ur Grefl. DelaGardiska bibliotheket på Löberöd. 1 häftet: Handlingar hörande till K. Gustaf I:stes historia.