(Wilhelmson, Carl) (1866-1928): Katalog över C. Wilhelmsons utställning å Lunds universitets konstmuseum.