(Zorn, Anders) - Märta Ramsten & Gunnar Ternhag: Anders Zorn och musiken. Med förord av Birgitta Sandström.