(Zorn, Anders) - Sandström, Birgitta: Skulptören Anders Zorn.